Artık Merak Etmiyorum, İşte İnfüzyon Damlalarını Basit Bir Şekilde Saymak

Hastanın ihtiyacına göre gereken infüzyon damlalarının nasıl hesaplanacağını bilmek, hızla iyileşmek için hastaya verilmesi gereken ilaç tipi ve dozunu anlamak kadar önemlidir. Bu görev genellikle durumunuzu izleyen tıbbi personel tarafından gerçekleştirilir. Ama bir hasta olarak da bu temel teknikleri basit hesaplamalarla öğrenmekten asla zarar gelmez.

Bu hazırlıkla damla damlalarını nasıl sayacağınızı öğrenin

Bu infüzyon için damlaları nasıl sayacağınızı öğrenirken, bir şişeden ilaç veya sıvı dağıtmak için iğne ve şırınga gibi temel ekipmanları hazırlamanız gerekir. Ondan başka, floş İlacın intravenöz tüp veya sıvı torbasına itilmesi de gereklidir. Damlama faktörleri olarak da bilinen intravenöz sıvıların uygulanması için makro set ve mikro set olmak üzere 2 yöntem vardır.
  • Makro kümeleri:

    1 mL infüzyon sıvısı vermek için, infüzyon sürecinde hemşire daha büyük çaplı infüzyon damlama deliği açar, böylece çıkan damla sayısı da daha az olur, yani sadece 10-20 damla.

  • Mikro set:

    1 ml infüzyon sıvısı vermek için infüzyon damlama deliği sadece hafifçe açılır, böylece çıkan damla sayısı da daha fazla olur, yani 45-60 damla.

Makro veya mikro setlerin belirlenmesi tercihlere ve ihtiyaçlara göre doktor talimatlarına göre yapılacaktır. Bununla birlikte, genellikle kullanılan standart, vücudunuza verilmesi gereken sıvının türüne bağlıdır. Sıvı berrak ve sulu ise, hemşire 20 damla/1 mL infüzyon yapabilir. Bu arada, IV kan gibi daha kalınsa, 15 damla/1 mL alabilirsiniz. [[İlgili makale]]

Damla damla nasıl sayılır

Hastalar ayrıca damla damlalarının nasıl sayılacağını da öğrenebilirler. Otomatik bir makine ile damardan damla verirken, hemşirenin sadece vücudunuza girmesi gereken sıvı miktarını ve vücuda girmesi için gereken süreyi girmesi yeterlidir. Bu arada infüzyon sıvısı manuel olarak girilirse, dakikadaki damla sayısı (TPM) bilinerek infüzyon damlalarının hesaplanması yöntemi yapılır. TPM'nin kendisini hesaplama formülü:

(damla faktörü x sıvı hacmi) / (60 x saat olarak uygulama süresi) Damla faktörü, tıbbi personelin bilmesi gereken infüzyon damlalarının hesaplanmasında önemli unsurlardan biridir. Yukarıda açıklandığı gibi, hemşireniz bir makro veya bir mikro set seçebilir. Örneğin doktor, damla faktörü 20 olarak ayarlanmışken, hastaya 8 saat içinde 500 mL intravenöz sıvı almasını söyler. Bu verilerle hastaya verilmesi gereken infüzyon damlalarını hesaplamanın yolu: (500) x 20) / (60 x 8) = 20.83 Bu, serum torbasındaki sıvı bitmeden ve yenisiyle değiştirilmeden 1 dakika önce yaklaşık 20-21 damla IV sıvı alacağınız anlamına gelir.

İnfüzyon sıvısının türünü bilin

Hastalar için yaygın olarak kullanılan 4 tip intravenöz sıvı vardır. Damla damlalarının nasıl sayılacağını öğrendikten sonra, IV sıvının türünü de tanımanız önemlidir. Kullanımlarına göre infüzyon sıvılarının türleri, bakım sıvıları, replasman sıvıları, özel sıvılar ve beslenme sıvıları olmak üzere 4 gruba ayrılır.

1. Bakım sıvısı

Bu intravenöz sıvı genellikle elektrolit ihtiyacını karşılayamayan ancak henüz kritik veya kronik bir aşamada olmayan hastalara verilir. Bu sıvı uygulamasının amacı, hissedilmeyen kayıpları (500-1000 mL) karşılamak, normal vücut durumunu korumak ve atık ürünlerin renal atılımını (500-1500 mL) sağlamak için yeterli sıvı ve elektrolit sağlamaktır. Kullanılabilecek infüzyon sıvıları türleri %0.9 NaCl, %5 glukoz, glukozlu salin ve Ringer's laktat veya asetattır. Bu infüzyon sıvısının verilmesi yine de bir doktor veya yetkili sağlık çalışanının tavsiyesi ile olmalıdır.

2. Yedek sıvı

Bu intravenöz sıvı, elektrolit eksiklikleri ve iç sıvı yeniden dağılımı ile ilgili sorunları olan hastalara verilir.

Bu sıvılar genellikle gastrointestinal sistem problemleri (ileostomi, fistül, nazogastrik drenaj ve cerrahi drenaj) veya idrar yolu problemleri (örneğin akut böbrek yetmezliğinden iyileşirken) olan hastalarda gereklidir.

3. Özel sıvı

Özel sıvılar ile kastedilen, %7,5 sodyum bikarbonat veya kalsiyum glukonat gibi kristaloidlerdir. Bu intravenöz sıvının verilmesinin amacı vücutta oluşan elektrolit denge bozukluklarını gidermektir.

4. Besin sıvısı

Hasta yemek istemediğinde, yemek yiyemediğinde veya ağızdan yemek yiyemediğinde, besinleri içeren bu damar içi sıvı vücuda verilir. Bu beslenme sıvısı, hastada şu durumlarda verilir:
  • Bozulmuş gıda emilimi enterokunat fistül, bağırsak atrezisi, enfeksiyöz kolit veya ince bağırsak tıkanıklığı gibi
  • Bağırsakların dinlenmesini gerektiren durumlar şiddetli pankreatitte olduğu gibi, şiddetli yetersiz beslenme, bağırsak anjina, mezenterik arter darlığı ve tekrarlayan ishal ile preoperatif durum.
  • bağırsak motilite bozuklukları, uzamış ileus, psödo-obstrüksiyon ve sklerodermada olduğu gibi.
  • yeme bozuklukları, kalıcı kusma, hemodinamik bozukluklar ve hiperemezis gravidarum.
Sıvının türünden bağımsız olarak, dakikadaki damla sayısı (TPM) formülü kullanılarak infüzyon damlalarını hesaplama yöntemi aynı kalır.

yakın zamanda Gönderilenler

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found